Privacyverklaring

Plantbeeb, gevestigd aan Voshol 37
2771 NK Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://plantbeeb.com
Voshol 37
2771 NK Boskoop
0172-462150

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plantbeeb verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
klantenservice@plantbeeb.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Plantbeeb verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Plantbeeb neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 
een medewerker van Plantbeeb) tussen zit. Plantbeeb gebruikt geen van deze systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plantbeeb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Accounts kunnen zelf opgezegd worden via het account. Verder worden overige gegevens zoals 
Google Analytics een jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plantbeeb verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plantbeeb gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 
smartphone. Plantbeeb gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden 
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat 
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben 
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 
browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf 
doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken 
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
klantenservice@plantbeeb.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Plantbeeb zal zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Plantbeeb wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plantbeeb neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via 
klantenservice@plantbeeb.com 

Nog vragen over uw plant? Vraag
ze hier aan Professor Plantstein

Professor Plantstein

offline
Professor Plantstein adviseert u; er kunnen geen rechten worden ontleend aan de antwoorden.

Oepsie… Het lijkt erop dat je nog niet ingelogd ben

Geen zorgen, we maken het je gemakkelijk om een account aan te maken. Met een account kun je je gescande producten in je eigen bibliotheek bewaren. Log in of maak een account aan!

Wat is mijn Beeb?

Mijn Beeb is een lijst waar je alle planten kan opslaan die jij in bezit hebt. Zo heb je alle handige verzorgingstips makkelijk bij de hand!

Zoekt u een bepaalde plant?

  • Scan de Plantbeeb QR-code op de pot of,
  • Scan de Plantbeeb QR-code op het bordje of,
  • Zoek via vergrootglas of bij zoek een plant via het menu rechtsboven.